TINH DẦU QUẾ

135,000

Thuộc giống: Cinnamomum
Thuộc họ: Lauraceae
Tên Việt Nam: Cây quế
Tên địa phương:Quế Thanh, quế Quỳ,quế Yên Bái, …
Tên tiếng Anh: Cinnamon Essential Oil

Thành phần chính: Cinnamaldehyde chiếm 75 – 90%
Màu: Cánh Gián